Credits

Photos, Videos, Web Design, and Text By

Yeo Kai Wen

.
Recce

Dr. Cheam May Choo

Wong Seng Yee

Cheng Nam Hong

Wan Zhong Hao

.

Flood Victims

Muhammad Shafi

Sofia Binti Bakar

Lim Seck Win

Lim Lai Peng

Chai Choon Mooi

Yiew On Chong

Jiang Ai Mei

Lim Cheng Ngah

Tang Keat Poh

Chong Kwong Mun

Chong Siew Cheong

Tan Cheng Earn

Kee Gak Khoon

Tho Kar Kuan

Chong Chuay Lee

Politicians

Datuk Ho Yip Kap

.

Military

Cpt. H.J. Zainal b. Tamby (Rtd)

.

Farmers

Ng Tien Khuan

Ho Woon Sing

Lim Guek Hoon

Poon Mooi

Chye Suet Ling

Peter Loh

Chye Sit Nee

Gooi Fu Weng

Yoong Yoke Har

Chye Chuan Chyi

.

Invisible Farmers

Namar Khza

Nurul Islam

Alum Allamin

R.E.A.C.H

R. Ramakrishnan

Dr. Liau Tai Leong

Elucia Yong

Melody Woon

Ng Sze Yung

.

WKWSCI

Dr. Mark Cenite

Lim Mu Yao

Wong Yan Ting

Jay Yeo

Wan Zhong Hao

Lau Joon-Nie

.

Others

Bob Lee

Thomas Tham

Carrol Lawrence

Chong Chuay Lee

Dr. Jayabalan Thambyappa

Edwin Koo

Fernando Fong

Mageswari Sangaralingam

Low Eu Tat

Lim Chee Yong

Ashraf Muhd

Exhibition Curation by

Wan Zhi Xin

.

Sub-Editors

Fiona Lam

Han Hui Jing

Steffi Koh Min Xuan

Wong Pei Ting

.

Music By

Meiyin Lim

.

Additional Photographs
and Videos By

Low Yi Ci

Wong Seng Yee

Sofia Binti Bakar

.

Teacher Advisors

Lim Wui Liang

Hedwig Alfred

.

A Final-Year Project for

The Wee Kim Wee School of Communication and Information